REFERANSER

REFERANSER

REFERANSER

VA HOVEDPLAN FOR FLEKKEFJORD KOMMUNE

Mange vann og avløps system begynner og bli gamle og trenger oppgradering. Flekkefjord kommune hadde behov for ny hovedplan vann, avløp og vannmiljø. Jærconsult har hatt ansvar for utarbeidelse av hovedplanen som tilrettela for fremtidig utbygging, sanering og vedlikehold av hele vann- og avløp sektoren de kommendeover flere år i Flekkefjord kommune. Tilhørende hovedplan ble det satt opp i flere forprosjekter iht. liste over prioriterte tiltak i Flekkefjord kommune

REGULERINGSPLAN LONA MASSEUTTAK

Med hensyn til fremtidig uttak og videre drift, var det ønskelig av Kvinesdal Stein å fastsette størrelse og klare grenser gjennom en reguleringsplan. Området skal deretter tilbakeføres til LNFR-området. Jærconsult er ansvarlig for reguleringsplan og driftkonsensjon for området. Dette er en pågående sak.

TESS JÆREN

TESS hadde ønske om et nytt næringsbygg på Håland industriområdet. Lothe soultions var ansvarlig for prosjektet og engasjerte Jærconsult til å bistå med VA- og Utomhus-prosjektering . Vi utarbeidet planer for kommunal tilknyttning, utomhusareal og lokal overvannshåndtering.

NORDIC STEEL

I 2018 bygget NORDIC STEEL ny fabrikk og hovedkontor på Håland industriområdet. Grunn-Service var ansvarlig for grunnarbeidet og engasjerte Jærconsult til å bistå med VA- og Utomhus-prosjektering . Vi utarbeidet planer for kommunal tilknyttning, utomhusareal og lokal overvannshåndtering.

KVILEITET

Høy og fritt med utsikt over Nærbø sentrum og Bøbakkane ligger det nye boligfeltet til OBOS Block Watne, feltet har fått navnet Kvileitet. Jærconsult har vært engasjerte som prosjekterende for tekniske planer over området. VVA-prosjektering, anbudsbeskrivelse, utomhus og overvannsberegning var oppgaver som ble gjennomført. 

FV252 LALANDSVEGEN

Det har i lang tid vært etterlyst gang- og sykkelvei for å gjøre Lalandsvegen tryggere å ferdes på. Dette ønske er nå igangsatt. Oppdraget er delt opp i 3 byggetrinn, der vi har hatt prosjekteringsansvaret for byggetrinn 1 og 2. Her er det utarbeidet teknisk plan for bl.a veg, vann og avløp, Grunnerverv og kontrakt/beskrivelse.

KROGEVOLL FISKÅ

Dette prosjektet er delt opp i to deler. I første omgang har vi prosjektert moloen og anlegget ned ved sjøen, samt adkomstveg til byggen og fremtidig boligbebyggelse. Neste omgang blir å prosjektere boligområde og utomhusanlegget.

BARKVED

Barkved er lokalisert ved Jørpeland i Strand kommune. Her skal det bygges eneboliger i en flott beliggenhet, og med en fantastisk utsikt utover havet. Her har vi i første omgang utarbeidet reguleringsplan, før vi i andre omgang utarbeidet tekniske planer. Vi har i utførelsesfasen hatt ansvaret som prosjekt/byggeleder.

SPORAFJELL

Like utenfor Klepp sentrum ligger Sporafjell. Området utarbeides av Sporafjell Utviklingsselskap AS - som er et samarbeid mellom Kruse Smith Eiendom AS og Partner Tre AS. Her bygges det mellom 120-130 boliger med en miks av eneboliger, rekkehus og leiligheter i ulike varianter og størrelser. Vårt oppdrag er å være fungerende kommunaltekniske rådgiver i prosjektet. Dette innebærer prosjektering av vei, vann og avløp, samt grøntanlegg.

LEIDLANDS-HAGEN

Leidlandshagen er lokalisert ved Eigerøy som ligger flott plassert utenfor Egersund. Øyas kystlinje kjennetegnes av en rekke mindre viker, holmer og øyer som gir følelse av skjærgård. I en avstand på 5-7 minutter i bil finner du jernbane, sentrum, skoler, idrett og barnehage. I nærheten finner du også populære badevann og flotte turområder. Alt dette gjør Eigerøy til et koselig og idyllisk sted å bo.

LEIDLANDSHAGEN

Leidlandshagen er lokalisert ved Eigerøy som ligger flott plassert utenfor Egersund. Øyas kystlinje kjennetegnes av en rekke mindre viker, holmer og øyer som gir følelse av skjærgård. I en avstand på 5-7 minutter i bil finner du jernbane, sentrum, skoler, idrett og barnehage. I nærheten finner du også populære badevann og flotte turområder. Alt dette gjør Eigerøy til et koselig og idyllisk sted å bo.

BRYNE NÆRINGSPARK

Bryne Industri-, Næring- og Handlepark, et sentralt område nær Bryne sentrum og lokalisert sentralt på Håland Industriområde. Området er på på hele 163 000 m². Her har det blitt utviklet en omfattende handlepark. På plass er bl.a Plantasjen, ICA Distribusjon, REMA 1000, Sig. Halvorsen, Coop Byggshop, Bohus og Montér.

FV.44 DIAGONALEN

Fv. 44 er hovedferdselsåren for kollektivtrafikk mellom Stavanger og Sandnes og dermed et primært satsingsområde for å fremme kollektivtrafikken. Egne felt for kollektivtrafikken har vist seg å være den beste løsningen ved store trafikkbelastninger på vegnettet. For videreføring av kollektivfeltene fra Stavanger sentrum mot Sandnes er det utarbeidet reguleringsplan for strekningen fra Diagonalen til Gausel stasjon. Denne strekningen er også framtidig bybanetrase og reguleringsplanen sikrer samtidig de nødvendige arealene for bygging av denne. Reguleringsplanen er nå vedtatt. Jærconsult har hatt prosjektledelse for planarbeidet på vegne av Statens vegvesen.

RV. 509 TRANSPORTKORRIDOR VEST

Transportkorridor vest er viktig hovedvegforbindelse gjennom fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. Dette er et satsingsområde i del av Transportplan Jæren, Bypakke Nord-Jæren og Nasjonal Transportplan 2018-2029. Planområdet omfatter riksveg 509 fra Sømmevågen og Flyplassvegen i sør til E39 ved Finnstadgeilen i nord. Området inkluderer rv 509 fra Sømmevågen til Sundekrossen, videre fylkesveg 409 fra Sundekrossen til Goa, og videre ny diagonal fram til E39 ved Finnestad. 

Vi har fått vedtatte reguleringsplaner for resten av riksvegstrekningen, unntatt siste strekning fra Hafrsfjord bru til Sundekrossen som reguleres sammen med fylkesvegstrekningen. Disse planene forventes ferdig i løpet av 1. halvår 2018. Riksvegstrekningen er for øvrig pilotprosjekt for tungbil i egne felt sammen med kollektivtrafikk. Jærconsult har hatt og har fortsatt prosjektledelse for samtlige reguleringsplaner på Transportkorridor vest på vegne av Statens vegvesen.

RV. 509 TRANSPORT-KORRIDOR VEST

Transportkorridor vest er viktig hovedvegforbindelse gjennom fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. Dette er et satsingsområde i del av Transportplan Jæren, Bypakke Nord-Jæren og Nasjonal Transportplan 2018-2029. Planområdet omfatter riksveg 509 fra Sømmevågen og Flyplassvegen i sør til E39 ved Finnstadgeilen i nord. Området inkluderer rv 509 fra Sømmevågen til Sundekrossen, videre fylkesveg 409 fra Sundekrossen til Goa, og videre ny diagonal fram til E39 ved Finnestad. 

Vi har fått vedtatte reguleringsplaner for resten av riksvegstrekningen, unntatt siste strekning fra Hafrsfjord bru til Sundekrossen som reguleres sammen med fylkesvegstrekningen. Disse planene forventes ferdig i løpet av 1. halvår 2018. Riksvegstrekningen er for øvrig pilotprosjekt for tungbil i egne felt sammen med kollektivtrafikk. Jærconsult har hatt og har fortsatt prosjektledelse for samtlige reguleringsplaner på Transportkorridor vest på vegne av Statens vegvesen.