PROSJEKTERING

Prosjekteringfasen av et prosjekt er hvor kunder kan være med på å forme prosjektet etter sine ønsker.

 

Vi har bred kompetanse innen prosjektering av vann og avløp både for privat og offentlig. Prosjektering av VA-system medfører også ofte prosjektering av veg, som vi gledelig hjelper til med.

 

Prosjekteringfasen av et prosjekt er hvor kunder kan være med på å forme prosjektet etter sine ønsker.

 

Vi har bred kompetanse innen prosjektering av vann og avløp både for privat og offentlig. Prosjektering av VA-system medfører også ofte prosjektering av veg, som vi gledelig hjelper til med.

 

Vi kan tilby følgende tjenester:

Overvannsberegning

Overvannshåndtering

Vann og avløpsteknikk

Utomhusplaner

Lekeplasser og friområder

Vegplanlegging

Gang- og sykkelveg

Grøntanlegg

3D-visualisering

Vi kan tilby følgende tjenester:

Overvannshåndtering

Overvannsberegning

Vann og avløpsteknikk

Utomhusplaner

Lekeplasser og friområder

Vegplanlegging

Gang- og sykkelveg

Grøntanlegg

3D-visualisering