PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

En byggeleder fungerer som et bindeledd mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Fokuset er å sikre at resultatet blir i henhold til forutsetninger og avtaler.

 

Vi tilbyr prosjekt og byggeledelse på;

 

Bygg

Byggherreombud

Byggeherretjenester

Prosjektøkonomi