PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

En byggeleder fungerer som et bindeledd mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Fokuset er å sikre at resultatet blir i henhold til forutsetninger og avtaler. 

En byggeleder fungerer som et bindeledd mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Fokuset er å sikre at resultatet blir i henhold til forutsetninger og avtaler. 

 

Vi tilbyr prosjekt og byggeledelse på;

  • Bygg

  • Byggherreombud

  • Byggeherretjenester

  • Prosjektøkonomi

Vi tilbyr prosjekt og byggeledelse på;

 

Bygg

Byggherreombud

Byggeherretjenester

Prosjektøkonomi