OPPMÅLINGSTJENESTER

Oppmåling er aktuelt i forbindelse med gjennomgangsprosess/ fremdrift av kartlegging av eksisterende situasjon til ferdig dokumentasjon av utført bygg/ anlegg. Her kan vi tilby flere typer oppmålingstjenester.

Grunnlagsetablering/ Fastmerker

Stikningsplan

Grovstikk

Finstikk

Aksestikk

Profilering av terrenghøyder

Innmåling av eksisterende situasjon

Databehandling

FKB/ NVDB dokumentasjon