KOMMUNALTEKNIKK

 Vi har bred kompetanse innen prosjektering av vann og avløp for både små og store prosjekter - både privat og offentlig. Vi kan tilby;

 

Overvannshåndtering

Vann og avløpsteknikk

Veiplanlegging

Prosjektering av fjernvarme/fjernkjøling

Utomhusplaner

Lekeplass og friområder