OPPMÅLINGSTJENESTER

Oppmåling er aktuelt i forbindelse med gjennomgangsprosess/ fremdrift av kartlegging av eksisterende situasjon til ferdig dokumentasjon av utført bygg/ anlegg. Her kan vi tilby flere typer oppmålingstjenester.

Grunnlagsetabelering/ Fastmerker

Stikningsplan

Grovstikk

Finstikk

Aksestikk

Profilering

Innmåling av eksisterende situasjon

Databehandling

Maskindata

FKB/ NVDB data