FV252 LALANDSVEGEN

Det i lang tid vært etterlyst gang- og sykkelvei for å gjøre Lalandsvegen tryggere å ferdes på. Dette ønske er nå igangsatt. Oppdraget er delt opp i 3 byggetrinn, der vi har hatt prosjekteringsansvaret for byggetrinn 1 og 2. Her er det utarbeidet teknisk plan for bl.a veg, vann og avløp, grunnerverv og kontrakt/beskrivelse.

KROGEVOLL FISKÅ

Dette prosjektet er delt opp i to deler. I første omgang har vi prosjektert moloen og anlegget ned ved sjøen, samt adkomstveg til byggen og fremtidig boligbebyggelse. Neste omgang blir å prosjektere boligområde og utomhusanlegget.

BARKVED

Barkved er lokalisert ved Jørpeland i Strand kommune. Her skal det bygges eneboliger i en flott beliggenhet, og med en fantastisk utsikt utover havet. Her har vi i første omgang utarbeidet reguleringsplan, før vi i andre omgang utarbeidet tekniske planer. Vi har i utførelsesfasen hatt ansvaret som prosjekt/byggeleder.

VÅR KOMPETANSE